Tarieven

Schoorsteenvegen:
Schoorsteenvegen voor particulieren, 1e kanaal € 65,00
Elk volgend kanaal, prijs per kanaal € 20,00

Abonnementsprijs schoorsteenvegen, 1e kanaal € 55,00
(indien het abonnement in vorige jaren afgesloten is!)
Elk volgend kanaal, per kanaal € 20,00

In een door ons vastgestelde veegmaand wordt de abonnementsprijs berekend. Wordt er op uw verzoek buiten de door ons vastgestelde maand geveegd, dan berekenen wij de prijs voor particulieren.
Wij berichten u ruimschoots van tevoren de door ons ingeplande datum, die u – als dit niet uitkomt – online via onze website of telefonisch/per mail kunt wijzigen. De genoemde prijzen zijn van toepassing op particuliere standaard schoorsteenkanalen.

Kappen en roosters:
Boldraadrooster 15cm. € 25,00
Boldraadrooster 20cm. € 50,00
Edelstaalrooster plat € 50,00

Diversen:
Verwijderen vogelnest, min. 1 uur+voorrijkosten, vanaf € 90,00
Uurloon, p.p. € 70,00

Bovenvermelde bedragen zijn exclusief BTW.
Bij het alleen plaatsen of leveren van materialen worden voorrijkosten ad € 23,00 berekend.
De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Alg. Leverings-, Betalings-, en Verkoopvoorwaarden van de Algemene Schoosteenvegers Patroonsbond.
De prijzen voor het vegen van de kanalen betreffen NIET het verwijderen van een verstopping of ander meerwerk wat buiten het vegen van het kanaal valt. U wordt hier altijd eerst van op de hoogte gebracht (= meerwerk).
Wij zijn niet aansprakelijk voor niet uit te voeren werkzaamheden wegens een onjuiste aansluiting van de kachel of het niet meer aanslaan v/d kachel na werkzaamheden.